praktijk pluspunt
Aanmelding
U kunt zich zowel telefonisch als via de website bij praktijk pluspunt aanmelden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Er wordt u een aantal formulieren toegestuurd, die u voorafgaand aan de intake (digitaal) terug kunt sturen of mee kunt nemen tijdens het eerste gesprek.

Intake
Wij bieden de gelegenheid om, voorafgaand aan meer directe behandeling van uw vraag, een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan waarin wij ons voorstellen en onze werkwijze (en mogelijkheden tot onderzoek en behandeling) uitleggen. Vervolgens kunnen we in een intakegesprek nader op uw vragen ingaan. Tijdens dit consult wordt uw hulpvraag nader geïnventariseerd. Tevens kan het behandeltraject besproken worden en wordt er vastgesteld of (nader) onderzoek nodig is.

Diagnostiek
U kunt voorafgaand aan een meer directe behandeling van uw vraag, een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen (van een half uur). Tijdens dit gesprek kunt u uw zorgen bespreken en kan een voorstel tot onderzoek of behandeling besproken worden. Tijdens een intakegesprek kan er dan dieper op uw vragen ingegaan worden. Tijdens dit consult wordt uw hulpvraag nader geïnventariseerd. Tevens kan het behandeltraject besproken worden en wordt er vastgesteld of (nader) onderzoek nodig is.

Behandeling
Na de intake en diagnostiek vindt er een terugkoppeling plaats van de resultaten van het onderzoek en kan er indien gewenst een behandeltraject opgestart worden. De behandeling is gericht op het opheffen van de klachten of het beter beheersbaar maken van de problematiek.

Evaluatie
Er wordt tijdens en aan het eind van de behandeling geëvalueerd. In het gesprek wordt met u en uw kind gekeken naar de voortgang en de effectiviteit van de behandeling, indien nodig in overleg met de school van uw kind.

Duur van de consulten
Dit kan variëren van één adviesgesprek tot meerdere gesprekken, afhankelijk van de soort vraag, de problematiek en de behandelvorm. Gesprekken duren 45 minuten. Onderzoeken vergen langere tijd.

Streven naar brede samenwerking.
Om een kind optimaal te kunnen begeleiden is een goede communicatie tussen kind, ouders of verzorgers, school en eventuele andere begeleiders belangrijk. Er wordt gestreefd naar een goede samenwerking tussen alle betrokkenen.

Wat als dat niet lukt?
Soms vormt juist de communicatie en samenwerking tussen de betrokkenen een probleem: zorgen van de school worden niet door de ouders gedeeld of ouders hebben twijfels en vragen over de aanpak en vinden het moeilijk om hierover op school te praten. In een dergelijk geval is het goed om advies te vragen aan een externe, onafhankelijke deskundige. Soms kan een gesprek waarin we met elkaar de verschillende aspecten van de ervaren problemen op een rijtje zetten, al voldoende zijn om u te kunnen adviseren. Soms zal er behoefte zijn aan meer informatie en kunt u een afspraak maken voor een gericht diagnostisch onderzoek naar de aard en de oorzaken van het probleem.