praktijk pluspunt
Gedragsproblemen

Emotionele- en gedragsproblemen zijn verzamelnamen voor een hele reeks klachten die de ontwikkeling van een kind kunnen bedreigen, waarbij telkens blijkt dat emoties en gedrag onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.
Met behulp van gedragstherapeutische technieken leren wij het kind hoe controle te krijgen over zijn/haar gedachten en gevoelens, zodat het leert zijn of haar gedrag beter af te stemmen op de eisen die de sociale omgeving stelt.
Onlosmakelijk hieraan bieden wij ouders opvoedingsondersteuning, waarbij wij handvatten aanreiken om de interactie met het kind en zijn/haar omgeving te optimaliseren. Ouders worden begeleid en ondersteund bij het zelf aanpakken van de problemen die zij dagelijks in de thuissituatie ondervinden.

Terug