praktijk pluspunt
Dyslexie: onderzoek naar lees- en spellingproblemen

Wanneer het lezen slechts moeizaam op gang komt of stagneert, wanneer een kind veel moeite heeft met het zuiver schrijven van woorden dan wordt er al snel aan dyslexie gedacht. In een eerste verkennend onderzoek kunnen wij kijken of er misschien sprake is van dyslexie of dat er andere factoren zijn waardoor een kind problemen ondervindt bij het lezen en schrijven. Dit geldt zowel voor leerlingen uit het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Wanneer dit onderzoek het vermoeden van dyslexie lijkt te bevestigen, dan kunnen wij u verwijzen naar de begeleiding op het gebied van lezen en/of spelling. Dit is tevens de volgende stap om te komen tot een officiƫle dyslexieverklaring.

Terug