praktijk pluspunt
Dyscalculie: onderzoek naar rekenproblemen

De laatste tijd is er een groeiende aandacht voor de specifieke problemen van de 'zwakke rekenaar' Daarbij valt vaak de term 'dyscalculie'. Lange tijd is het niet duidelijk geweest wat we nu precies onder dyscalculie moeten verstaan, maar het lijkt erop dat bij dyscalculie net als bij dyslexie vooral de problemen om tot de benodigde automatisering te komen een belangrijke oorzaak vormen.
Voor scholen is in het algemeen de signalering van rekenproblemen geen probleem. Methodegebonden toetsen en de toetsen van het leerlingvolgsysteem pikken de zwakke rekenaars er wel tussenuit, waarna deze kinderen gedurende enige tijd extra begeleid worden. Maar als een leerling onvoldoende profiteert van deze extra hulp, wat dan? De ouders en de school vragen zich af waarom het kind zo weinig vooruitgang heeft geboekt. Is er misschien sprake van dyscalculie? Hoe ernstig moet het probleem daarvoor zijn en wat is dan de juiste aanpak?
Een goed rekenonderzoek kan antwoord geven op deze vragen en biedt aanknopingspunten voor begeleiding. Binnen onze praktijk hebben wij ruime ervaring met rekenonderzoek. Wij beschikken over de expertise en de middelen om dergelijk onderzoek te doen en ouders en scholen te adviseren.

Terug