free html5 templates


Aanbod

Zit uw kind niet lekker in zijn vel of heeft het moeite om in het dagelijks leven goed te functioneren? Dan kan het inschakelen van een kinderpsycholoog uitkomst bieden. In eerste instantie om het probleem nader in kaart te brengen, maar ook om daar, indien nodig en gewenst, verandering in te brengen. Praktijk Pluspunt biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. U kunt met velerlei vragen of problemen bij de praktijk terecht. Praktijk Pluspunt is er voor alle kinderen, dus ook voor kinderen met  een beperking. 
Ook als school kunt u bij Praktijk Pluspunt terecht. 

Bij een vermoeden van een psychiatrische stoornis zoals een autismespectrumstoornis, ADHD, angststoornis, maar ook bij leerproblemen kunnen wij een diagnostisch onderzoek doen. Dit kan, afhankelijk van de onderzoeksvraag, bestaan uit meerdere onderdelen. Samen met ouders, en eventueel ook met school of andere behandelaars, wordt gekeken wat hierin wenselijk is.

Bij een intelligentie onderzoek wordt gekeken naar de sterke en minder sterke kanten binnen het intelligentieprofiel van het kind. Ook zijn wij gespecialiseerd in het afnemen van intelligentie onderzoek in het kader van onderzoek naar hoogbegaafdheid. De praktijk beschikt over verscheidene intelligentietesten, welke zowel verbaal als non-verbaal afgenomen kunnen worden.

Soms is nader onderzoek nodig naar overige psychologische functies zoals de concentratie, het geheugen, leersnelheid, planning en andere executieve functies. Dit kan inzicht geven in het functioneren van een kind. 

Wanneer er zorgen zijn omtrent het sociaal-emotioneel functioneren kan een persoonlijkheids onderzoek geïndiceerd zijn. Hierbij gaat het om het inventariseren van de sterke en minder sterke kanten van uw kind en zijn psychische draaglast. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld angsten, omgaan met stress of somberheid.

Tijdens het adviesgesprek worden de onderzoeksresultaten besproken en volgt een (behandel)advies. Behandeling is gericht op het opheffen van de klachten of het beter beheersbaar maken hiervan. Bij de behandeling zijn ouders zeker ook belangrijk, zo ook eventuele andere betrokken behandelaars en school. Er wordt gericht gewerkt naar het bevorderen van het welbevinden van het kind en de ouders. EMDR alsook cognitieve gedragstherapie kan een onderdeel van de behandeling zijn.

Adres

Dorpsstraat 79
2361 AX
Warmond

Contact

info@praktijkpluspunt.nl