Praktijk Pluspunt

Adviespraktijk voor psychologische en pedagogische hulpverlening van (jonge) kinderen, pubers en hun ouders. Praktijk Pluspunt is gespecialiseerd in onderzoek, begeleiding en behandeling van kinderen met leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar en hun ouders.

Over mij

Drs. Sabrina Theijn (GZ-psycholoog)


Na mijn opleiding orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden (1995) en vervolgens de opleiding tot GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist, heb ik op een aantal werkplekken veel ervaring op kunnen doen. Ik heb binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt, binnen de volwassenpsychiatrie en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik heb dit alles met heel veel plezier gedaan, maar toch bleef ik dromen van een eigen praktijk.

In 2013 kreeg ik de mogelijkheid om Praktijk Pluspunt over te nemen. Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen en hier heb ik nooit spijt van gehad. Binnen de praktijk houd ik mij vooral bezig met onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren, die op enigerlei wijze vast (dreigen te) lopen in hun ontwikkeling. Daarbij hoort vanzelfsprekend ook de begeleiding van hun ouders.

Ik heb ruime ervaring met onderzoek en behandeling van kinderen met gedrags en/of emotionele problematiek (zoals ADHD, autisme, angsten, psychosomatische problemen, depressie, selectief mutisme). Verder heb ik veel ervaring in het afnemen van onderzoek bij hoogbegaafde kinderen alsook bij minder begaafde kinderen.

Ik ben aangesloten bij diverse beroepsverenigingen die van belang zijn voor de uitoefening van mijn beroep als GZ-psycholoog.

Registraties

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)-registratie (39913536525)
Kamer van Koophandelnummer (54569346)
Algemeen Gegevens Beheer (AGB)-code (94012457)

Werkwijze

Vergoede Zorg

Bij Praktijk Pluspunt kunt u in aanmerking komen voor vergoede zorg, mits u een verwijsbrief heeft.

Aanmelden

Om aan te melden dient u een formulier in te vullen via de website of een voicemail achter te laten, zie Contact us. Hierna wordt er contact opgenomen voor de verdere stappen.

Aanbod

Zit uw kind niet lekker in zijn vel of heeft het moeite om in het dagelijks leven goed te functioneren? Dan kan het inschakelen van een kinderpsycholoog uitkomst bieden. In eerste instantie om het probleem nader in kaart te brengen, maar ook om daar, indien nodig en gewenst, verandering in te brengen. Praktijk Pluspunt biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. U kunt met velerlei vragen of problemen bij de praktijk terecht. Praktijk Pluspunt is er voor alle kinderen, dus ook voor kinderen met een beperking.
Ook als school kunt u bij Praktijk Pluspunt terecht.

Diagnostiek

Bij een vermoeden van een psychiatrische stoornis zoals een autismespectrumstoornis, ADHD, angststoornis, maar ook bij leerproblemen kunnen wij een diagnostisch onderzoek doen. Dit kan, afhankelijk van de onderzoeksvraag, bestaan uit meerdere onderdelen. Samen met ouders, en eventueel ook met school of andere behandelaars, wordt gekeken wat hierin wenselijk is.

Intelligentie Onderzoek

Bij een intelligentie onderzoek wordt gekeken naar de sterke en minder sterke kanten binnen het intelligentieprofiel van het kind. Ook zijn wij gespecialiseerd in het afnemen van intelligentie onderzoek in het kader van onderzoek naar hoogbegaafdheid. De praktijk beschikt over verscheidene intelligentietesten, welke zowel verbaal als non-verbaal afgenomen kunnen worden.

Neuropsychologisch Onderzoek

Soms is nader onderzoek nodig naar overige psychologische functies zoals de concentratie, het geheugen, leersnelheid, planning en andere executieve functies. Dit kan inzicht geven in het functioneren van een kind.

Persoonlijkheids Onderzoek

Wanneer er zorgen zijn omtrent het sociaal-emotioneel functioneren kan een persoonlijkheids onderzoek geïndiceerd zijn. Hierbij gaat het om het inventariseren van de sterke en minder sterke kanten van uw kind en zijn psychische draaglast. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld angsten, omgaan met stress of somberheid.

Behandeling

Tijdens het adviesgesprek worden de onderzoeksresultaten besproken en volgt een (behandel)advies. Behandeling is gericht op het opheffen van de klachten of het beter beheersbaar maken hiervan. Bij de behandeling zijn ouders zeker ook belangrijk, zo ook eventuele andere betrokken behandelaars en school. Er wordt gericht gewerkt naar het bevorderen van het welbevinden van het kind en de ouders. EMDR alsook cognitieve gedragstherapie kan een onderdeel van de behandeling zijn.

Extra Informatie

Wachttijden en Aanwezigheid Praktijk

De actuele wachttijd kunt u vinden op de beschikbaarheidswijzer.
De praktijk is geopend van dinsdag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 (op donderdag tot 12.30). In mijn afwezigheid, en/of bij spoed graag wenden tot de huisarts.

Annuleren

Indien u een afspraak wil annuleren, dan hoor ik dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren (m.u.v. het weekend dan geldt een werkdag vooraf) telefonisch of per email te worden geannuleerd. Indien er niet op tijd wordt afgezegd zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht middels een zogeheten 'no show' rekening. De kosten hiervoor zijn 75 euro per afspraak en kunnen niet gedeclareerd worden bij de verzekeraar.

Klachten

Mocht er onverhoopt sprake zijn van een klacht, dan kunt u dit met mij bespreken om zo samen tot een oplossing te komen. Mocht u dan toch nog een officiële klacht in willen dienen dan is dit mogelijk via de geschillen- en klachtenregeling van de LVVP waarbij ik ben aangesloten.

Contact

Voor vragen kunt u altijd mailen naar info@praktijkpluspunt.nl of het formulier hieronder invullen.

U kunt ook een voicemail inspreken op 06 28277956, u wordt dan binnen 2 werkdagen teruggebeld.