praktijk pluspunt

Welkom bij de Praktijk Pluspunt

Adviespraktijk voor psychologische en pedagogische hulpverlening van (jonge) kinderen, pubers en hun ouders. Drs. Sabrina Theijn is gespecialiseerd in onderzoek, begeleiding en behandeling van kinderen met leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. Tevens geeft zij therapie, ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning.

Veranderingen Jeugdzorg per 1 januari 2015

In 2015 is het nieuwe jeugdstelsel in werking getreden. De gehele jeugdzorg valt nu onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. De zorg wordt dichterbij het kind georganiseerd, waardoor versnippering van de zorg en gebrekkige samenwerking voorkomen kunnen worden. Als uw kind hulp nodig heeft, wat moet u dan doen?

In de Jeugdwet is vastgelegd dat huisartsen, jeugdartsen en gecertificeerde instellingen kunnen beslissen om gespecialiseerde hulp in te zetten. Op het moment, dat u vindt, dat het niet goed gaat met uw kind en dat professionele hulp passend is, dan kunt u zich net als in 2014 tot uw huisarts wenden. De huisarts schrijft dan een verwijzing voor psychologische zorg uit. Met deze verwijzing kunt u uw kind bij “Praktijk Pluspunt” aanmelden.

Praktijk Pluspunt heeft contracten met de volgende gemeentes: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude, Den Haag, Westland, Zoetermeer, Voorburg-Leidschendam, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar.